Meriter
 • Miljöteknik

  - Örebro kommun, fiskvägar vid Slussen och Kanslibron i Svartån
  - Uppsala kommun, fiskvägar vid Islandsfallet och Kvarnfallet i Fyrisån
 •  Miljölagstiftning

  -
  Torsby kommun, tillståndsansökan för restaurering av Klarälven mellan Sysslebäck och Höljes
  - Götakanalbolaget, tillståndsansökan för anläggning av pir mm i Sjötorp
  -
 • Miljöinventeringar, utredningar och projektledning

  - Biotopkartering i Säveån och Örekilsälven i samarbete med Milva AB
  - Inventering av flodpärmussla i Västra Götalands län
 • Information och utbildning

  -
  Gullspångs kommun, informationsfolder om Gullspångsprojektet
  - Tidans vattenförbund, informationsfolder om Tidanöringen 


 

 

© Terra-Limno Gruppen AB - info@terralimno.se