Om Företaget

Terra-Limno Gruppen startades redan 1984 och har varit verksamt i Falköping sedan 1988. Företaget  Vattenfrågorna har hela tiden gått som en blå tråd genom företagets verksamhet som idag framförallt består av:

 • Miljöteknik
  -       Utredning, projektering och byggledning vid anläggande av fiskvägar, våtmarker mm.
 • Miljölagstiftning
  -       Tillståndsprövning för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet
  -       Miljörapportering
  -       Myndighetskontakter i allmänhet
 • Utredningar och projektledning

 


 Illustration av: Ingemar Tinnert

© Terra-Limno Gruppen AB - info@terralimno.se